CHARTER TEGEN RACISME

 

CHARTER: Rode kaart tegen racisme en discriminatie

 

Herk Sport erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst. We kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie.

Daarom zal Herk Sport, in het raam van onze opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fairplay en zullen we de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en discriminatie:

 

Door via al onze acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;

Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;

Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert;

Door opname in ons reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie... en van de ermee gepaard gaande symbolen;

Door het geven van instructies aan onze leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;

Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op de internet sites;

Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;

Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties;

Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals de Liga voor de Mensenrechten;

Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken;

Door de regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter.

Herk Sport zorgt voor de bekendmaking van dit charter bij alle personen die deelnemen aan het voetbalgebeuren.

Herk Sport verbindt zich tot zichtbare en leesbare plaatsing en/of aanplakking van dit charter aan de toegangen tot de terreinen, in de kleedkamers, kantines en tribunes.