MISSIE EN VISIE

De opleidingsvisie van Herk Sport staat voor opbouwend, aanvallend en technisch verzorgd combinatievoetbal. 

Om deze individuele ontwikkeling van onze spelers over de verschillende leeftijdscategorieën zo goed mogelijk te realiseren, staat de opleidingsvisie van het VFV/KBVB centraal.

De opleidingsvisie van Herk Sport en de opleidingsvisie van de VFV stemmen dan ook volledig overeen.  Daarom zullen in de opleidingsvisie van Herk Sport veel punten identiek terug komen zoals in de opleidingsvisie van de VFV.  De opleidingsvisie van Herk Sport heeft uiteraard ook haar eigen accentpunten die verder ook zullen toegelicht zullen worden.

Binnen de opleidingsvisie vindt u een leerplan van de veldspelers en van de keepers terug maar we beperken ons hier tot de technische (basics), tactische (team-tactisch), fysieke en mentale aspecten per hoofdfase.

De topics / leerplandoelstellingen op macro-, meso- en micro niveau worden verder uitgeschreven in het opleidingsplan van Herk Sport.

Het doel van ons opleidingsplan is te komen tot een uniforme aanpak op het gebied van trainingen, zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak. Uiteraard kan de trainer steeds zijn eigen accenten leggen.

Het werken in blokken (opwarming, wedstrijdvormen en tussenvormen) is hierbij van groot belang.

Het is doelgericht en het waarborgt variatie. Er is een vooropgesteld trainingsschema en zo komen de verschillende facetten van het voetbalspel aan bod en dat voor de verschillende leeftijdscategorieën en niveaus.

De trainers zijn op de hoogte van het ‘leerplan’ en ‘opleidingsplan’ en zorgen voor de nodige feedback zodat de sportieve coördinatie, indien nodig, het leerplan kan aanpassen. Dit houdt in dat er een nauwe samenwerking is tussen de sportief verantwoordelijken en de jeugdtrainers.

De opleidingsfilosofie van Herk Sport is zonevoetbal waarbij steeds fun en formation de kerngedachten zijn en het kind absoluut centraal moet staan.

Om een jeugdvoetballer te kunnen opleiden tot een volwassen voetballer moet er dus een stevige brug gebouwd worden die door fun en formation-pijlers wordt ondersteund en die uit 4 lagen dient te bestaan, nl.

  1. zonefilosofie,
  2. het leerplan,
  3. de wedstrijd- en tussenvormen
  4. de speler staat centraal.

Voor Herk Sport betekent een speler staat centraal,:

  1. de speler steeds het volste vertrouwen moet krijgen
  2. de speler steeds bij de trainer terecht kan
  3. de speler voldoende speelgelegenheid krijgt
  4. de positieve ontwikkeling van de speler voorop staat en dat het resultaat van ondergeschikt belang is.